Mater sikter mot internasjonal ekspansjon

Mater står sterkere enn noen gang. I 2022 ble det gjort massive investeringer i Makers nye patenterte sirkulære materiale Matek®, og det har virkelig skjedd en oppskalering i produksjonen av møbler i Matek.

2022 ble året da Mater satte ny omsetningsrekord, delvis takket være det patenterte sirkulære materialet Matek®. Foto: Matek.

I 2022 lanserte Mater to nye kolleksjoner i Matek, som er Mater sitt eget sirkulære materiale. I tillegg ble innsatsen på det internasjonale kontraktsmarkedet styrket med åpningen av en ny utstillingshall i Clerkenwell, London.

Ketil Årdal, administrerende direktør for Mater, uttaler:

"I fjor var på mange måter et veldig godt år - vår sirkulære teknologi Matek ble virkelig oppskalert, og vi lanserte to nye kolleksjoner i materialet. Et vunnet prosjekt med 4 500 Eternity-stoler, tilsvarende 19,8 tonn avfall som ble omdannet til sirkulære designmøbler for en kunde i London, viser at potensialet er der. Det er etterspørsel etter mer bærekraftige og sirkulære løsninger spesielt i kontraktsmarkedet. Sommeren 2022 åpnet vi også et showroom i Clerkenwell, London, for å støtte det engelske markedet. Til tross for uroen i markedet har vi holdt oss til planen og investert. Viktigst av alt klarte vi å fjerne 30 tonn avfall og omdanne det til møbler i 2022."

2022 var også året da Mater satte ny omsetningsrekord. I tillegg ble salgsteamet styrket både i Danmark og i London, Storbritannia.

Mater ser et stort fremtidig potensial i den sirkulære produksjonen, der de tar imot bedrifters avfall for å omdanne det til møbler. I 2022 økte Mater fokuset på å etablere samarbeid med relevante bedrifter som har avfallsstrømmer som kan brukes i Mater sin møbelproduksjon. Det ble etablert en selvstendig forretningsenhet i 2022 som utelukkende fokuserer på slike samarbeid, kjent som CLC (closed loop customers).

Utviklingen av aktiviteter og økonomiske forhold

Maters årsresultat for 2022 er påvirket av fortsatt høy investering i produksjonsteknologi, materialutvikling og produktutvikling. I tillegg har investeringene i internasjonalisering av salg og distribusjon hatt en betydelig innvirkning på det endelige resultatet. Den generelle inflasjonen i råvarepriser og høyere fraktrater har også påvirket Maters bruttofortjeneste.

Maters ledelse betrakter årets resultat som tilfredsstillende sett i lys av den overordnede utviklingsstrategien, de mange investeringene og den nåværende markedssituasjonen.

Mer fra...

01.12.2023Designbase.no

Festlige gaveideer

30.11.2023Designbase.no

Skandinaviske skjønnheter

29.11.2023Designbase.no

Designselskaper går sammen om et møbel med harmonisk fusjon

29.11.2023Designbase.no

Oslo Design Fair lanserer en ny salgs- og markedsføringskanal

28.11.2023Designbase.no

En ny generasjon av glass

28.11.2023Designbase.no

Stockholmsmässan skal selges

28.11.2023Designbase.no

Slik ser fargene ut for AW 2024/25

27.11.2023Designbase.no

La det være lys

Events

Se alt

Udgiver

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023