Kunstig intelligens i detaljhandelen

Det er ikke bare de store selskapene som kan dra nytte av kunstig intelligens, også innen detaljhandel kan AI hjelpe og legge til rette for mange prosesser, f.eks. i forhold til de ansatte. Det sier Jacob Dalhoff fra AI Rådgivning.

Foto: 123RF.com

Detaljhandel, som nesten alle andre bransjer, står overfor en spennende, men også utfordrende reise mot digital transformasjon. Fordi kunstig intelligens (AI) ikke lenger bare er en futuristisk visjon, men en praktisk virkelighet som endrer måten vi driver forretning på.

Men hvordan navigerer en bedrift i dette nye landskapet, og hvordan sikrer du at bedriften din ikke bare overlever, men trives i en tid der AI blir en kritisk faktor for suksess?

Jacob Dalhoff fra AI Rådgivning mener det i stor grad handler om å gjøre AI forståelig for små og mellomstore bedrifter som enten er i startfasen av sin AI-reise eller som vurderer å ta det første steget.

Han mener det er 4 elementer å vurdere:

  • Personlig kundeservice gjennom chatbots
  • Effektiv ombordstigning av ansatte
  • Rask problemløsning for ansatte
  • Økt medarbeiderengasjement

– Alle områdene er relativt enkle å implementere i forhold til deres potensielt store avkastning. Ved å fokusere på disse områdene kan du som forhandler ikke bare forbedre den daglige driften, men også skape en mer dynamisk og engasjerende arbeidsplass», sier Jacob Dalhoff, som slår fast at AI Rådgivnings mål ikke bare er å informere, men også å inspirere og veilede bedrifter. gjennom de første trinnene av AI-reisen.

Og hans posisjon er tydelig på at kunstig intelligens ikke bare er for de store selskapene med mye ressurser. Små og mellomstore detaljhandelsbedrifter har nå en gylden mulighet til å integrere AI i den daglige driften og nyte de mange fordelene det gir. Ved å starte med fire nøkkelområder kan bedrifter ta betydelige skritt mot en mer effektiv, engasjerende og kundesentrert fremtid.

"Husk at AI-reisen kan være overveldende, men den trenger ikke å være komplisert. Start i det små og lær underveis», fastslår han.

1. Effektiv kundeservice

Chatbots for kundeservice kan være den første og en av de mest effektive måtene for bedriften din å bruke AI på. Chatbots kan håndtere et bredt spekter av kundehenvendelser uten behov for menneskelig interaksjon, og frigjør de ansatte for mer komplekse oppgaver. Med evnen til å lære og tilpasse seg over tid, kan disse AI-assistentene tilby en personlig og konsistent tjenesteopplevelse, som er nøkkelen til kundetilfredshet og lojalitet.

Råd for implementering:

Velge en plattform: Velg en chatbot-plattform som er enkel å integrere med eksisterende systemer (f.eks. nettsted, sosiale medier). For eksempel kan en tilpasset ChatGPT eller Assistant API hjelpe med dette.
Chatbot-opplæring: Lag en samling vanlige spørsmål og svar, samt skript for vanlige kundehenvendelser.
Integrasjon: Legg inn chatbot på bedriftens nettsted og sosiale mediekanaler.
Opplæring: Trener chatboten ved å gi den eksempler på kundehenvendelser for å forbedre evnen til å forstå og svare riktig.
Overvåking og justering: Overvåk chatbot-ytelsen og foreta justeringer basert på kundeinteraksjoner og tilbakemeldinger.

Foto: 123RF.com

2. Onboarding av ansatte

En godt utført onboarding-prosess er avgjørende for å beholde ansatte og raskt gjøre dem produktive. AI kan effektivisere denne prosessen ved å tilby tilpassede læringsveier basert på den ansattes rolle og tidligere erfaring. Denne tilnærmingen sikrer at nyansatte får akkurat den kunnskapen de trenger, når de trenger den, og kan tilpasse seg raskere til sitt nye arbeidsmiljø.

Råd for implementering:

Innholdsinnsamling: Samle inn materiale og informasjon som er viktig for nyansatte, for eksempel bedriftens retningslinjer, prosedyrer og arbeidskultur.
Plattformvalg: Velg en passende AI-basert læringsplattform som tillater enkel distribusjon og oppdatering av innhold.
Innholdsdistribusjon: Implementer onboarding-programmet på en plattform som gjør det tilgjengelig for nye ansatte.
Tilbakemelding: Opprett en tilbakemeldingsmekanisme for å samle nye ansattes erfaringer og kontinuerlig forbedre programmet.

3. Problemløsning for ansatte

AI-systemer kan gi umiddelbar hjelp til ansatte ved å svare på vanlige spørsmål eller ved å veilede dem gjennom komplekse prosesser. Dette verktøyet er ikke bare en tidsbesparelse, men også en måte å sikre konsistent og korrekt informasjon på tvers av hele selskapet. I tilfeller der problemet er for avansert, kan systemet enkelt eskalere saken til en menneskelig leder, og sikre at ingen utfordring går uløst.

Råd for implementering:

Problemidentifikasjon: Identifiser vanlige utfordringer eller spørsmål ansatte støter på.
Systemutvikling: Velg en AI-basert støtteplattform som kan håndtere disse problemene i sanntid.
Integrasjon og tilgjengelighet: Gjør systemet lett tilgjengelig for ansatte via interne nettverk eller mobile enheter.
Opplæring av ansatte: Lær ansatte om hvordan de kan bruke systemet til å løse problemer og når menneskelig hjelp er nødvendig.

4. Ansattes engasjement

Medarbeiderengasjement er avgjørende for suksessen til enhver bedrift. AI kan analysere tilbakemeldinger fra ansatte og identifisere trender og områder som krever oppmerksomhet. Denne innsikten gjør det mulig for ledere å ta proaktive skritt for å forbedre arbeidsmiljøet og medarbeidertilfredsheten, noe som fører til høyere produktivitet og mindre medarbeideromsetning.

Råd for implementering:

Tilbakemeldingssystem: Utvikle eller velg et AI-basert tilbakemeldingssystem som kan samle inn og analysere tilbakemeldinger fra ansatte i sanntid.
Engasjementsstrategier: Definer strategier og aktiviteter som kan forbedre engasjement basert på AI-analyse.
Innhenting av innspill: Implementer tilbakemeldingssystemet og be ansatte om å gi regelmessige innspill.
Analytics: Bruk AI til å analysere tilbakemeldinger og identifisere forbedringsområder. Iverksette forbedringstiltak basert på denne analysen.

Relatert innhold

19.06.2024Designbase.no

Ny distribusjonsstrategi hos Microplane

18.06.2024Designbase.no

Øyer av velvære

07.06.2024Droppery

Sponseret

New brands like Riviera Maison, Versmissen, and BePureHome are now active as brands within Droppery

22.05.2024Designbase.no

Kunnskapsdeling på Nordstil Forum

16.05.2024Designbase.no

Dropp utsagn som "CO2-nøytral"

07.05.2024Treyd AB

Sponseret

What's trending in fintech?

30.04.2024Designbase.no

Messe Frankfurt tilbyr gratis online arrangementer for alle

23.04.2024Designbase.no

Kunstig intelligens i detaljhandelen

Events

Se alt

Hold deg oppdatert med designbase.no

Få gratis innsikt i de nyeste produktene, trendene og tendensene, spennende intervjuer, temaer og spennende arrangementer.

Copyright 2023