Ny ledergruppe i Rosendahl Design Group

Henrik Rosendahl overlater den daglige ledelsen til selskapets finansdirektør i 9 år, Lisbeth Dau, og samtidig går Kaja Wiegand Møller inn i styret som ny representant. Den nye ledelsen skal bidra til å sikre innovasjon, bærekraftig vekst og finansiell stabilitet etter et vanskelig år

Foto: Rosendahl Design Group

2023 har vært et utfordrende og lærerikt år for Rosendahl Design Group. Høy inflasjon og stigende renter har lagt en demper på forbruket, og kampen for å redusere høye varelagre har fylt bransjen. Samtidig har uroen i verden rammet bl.a. valutakurser, råvarepriser og fraktrater og dermed økte kostnader. Dette stiller nye krav til bedriftens omstillingsevne og drift.

«Den siste perioden har vært utfordrende, men har samtidig skjerpet min bevissthet om hva selskapet trenger og hva som kreves slik at vi igjen kan skape sterke resultater og sikre våre ikoniske merkevarer. Vi har lært mye og vi er klare til å handle på det», sier Henrik Rosendahl.

Lisbeth Dau, ny administrerende direktør i Rosendahl Design Group. Foto: Stine Heilmann

At 2023 har vært et usedvanlig tøft år for Rosendahl Design Group, fremgår av selskapets årsregnskap som viser et underskudd på 17 millioner danske kroner. kroner. I samarbeid med ledelse og styre har Henrik Rosendahl derfor brukt 2023 til en dybdeanalyse av bl.a. organisering, innkjøp, lagerstyring og kapitalstruktur, og har igangsatt en rekke tiltak for å sikre at selskapet nå er bedre forberedt på de konjunktursvingningene som er en betingelse for næringen disse årene.

Analysen har også avdekket hvilke lederegenskaper som trengs i fremtiden. Med et ønske om fortsatt fokus på finansiell stabilitet men også på økt merkevareutvikling, har Henrik Rosendahl valgt å utnevne ny administrerende direktør og ny representant for styret.

"Kompetansen til den nye administrerende direktøren, Lisbeth Dau, og den nye ansvarlige, Kaja Wiegand Møller, utfyller hverandre på beste måte", sier Henrik Rosendahl.

«Lisbeth Dau har en sikker hånd på rattet. Hun er en erfaren leder med dyp innsikt i og forståelse for selskapet og bransjen. Vi har hatt et tett og fruktbart samarbeid over mange år, og Lisbeth Dau har bidratt betydelig til selskapets sterke resultater over tid. Med sin mangeårige erfaring fra andre designbedrifter og kvalitetsmerker kan Kaja Wiegand Møller bidra til å styrke den strategiske utviklingen av våre 8 merkevarer og av selskapet.”

Kaja Wiegand Møller har toppledererfaring fra andre design- og produksjonsbedrifter, bl.a. Fredericia Furniture, Georg Jensen og IC Companys, akkurat som hun er ansvarlig for og medlem av en rekke styrer. Hun erstatter Jimmi King Mortensen, som i løpet av sine tre år i stillingen sammen med resten av styret har fokusert på å forbedre selskapets effektivitet og økonomiske struktur.

«Jeg brenner for dansk design og håper å kunne bidra til å utnytte potensialet til selskapets sterke merkevarer – også utenfor de lokale markedene. Videre deler jeg ledelsens holdning til hva som skal til for å drive en god og sunn virksomhet, og jeg ser frem til samarbeidet med Lisbeth Dau og styret», sier Kaja Wiegand Møller.

Henrik Rosendahl vil fremover rette sitt fokus mot selskapets kreative utvikling og vil i en nyopprettet stilling som Chief Innovation Officer fungere som en aktiv sparringspartner for selskapets kreative team, og skal bidra til bl.a. strategisk utvikling av merkevarer samt innovative produkter og løsninger. På denne måten vil han fortsatt være garantisten for designselskapets DNA, verdier og historie.

Henrik Rosendahl trer selv inn som nestleder i styret, og vil i den egenskap fortsatt bidra aktivt til selskapets strategiske utvikling.

– Jeg vil takke de avtroppende styremedlemmene for innsatsen for Rosendahl Design Group og ønsker den nye administrerende direktøren Kaja Wiegand Møller og det nye styremedlemmet Allan Auning-Hansen velkommen, sier Henrik Rosendahl.

Lisbeth Dau ser frem til å ta fatt på sin nye rolle som administrerende direktør i selskapet. Vekst og utvikling av både merkevarer, markeder og organisasjon står høyt på agendaen. Hun har ved flere anledninger bidratt til å drive frem vellykkede transformasjoner og snuoperasjoner, og hun vil også fortsette å fokusere på lønnsom vekst, utvikling av organisasjonen og på å sikre finansiell stabilitet også i vanskelige tider.

«Bundlinjen i 2023 er ikke tilfredsstillende. Men vi er i ferd med å gjennomføre en rekke endringer som vi vil se resultater av i fremtiden. Vi har klart oss veldig bra gjennom flere tiår, og jeg er overbevist om at vi med våre sterke merkevarer og som team kan løfte Rosendahl Design Group langt inn i fremtiden. Jeg kjenner kollegene mine og vet hva vi kan oppnå når vi kombinerer handling, kreativitet og forretningssans. Og det er viktig for meg at designene våre kan fortsette å utvikles slik at de fortsetter å være relevante og skape mening. Jeg ser veldig frem til oppgaven og min nye rolle som administrerende direktør, sier Lisbeth Dau.

Profiler:

Lisbeth Dau: Med 9 års erfaring fra Rosendahl Design Group har Lisbeth Dau dyp kunnskap om bedriften, kunder, leverandører og organisasjonens kompetanse, og hun har bred støtte i både organisasjonen og styret. Lisbeth Dau har vært en sentral aktør i å legge strategiplanen, og vet hva som skal til for å nå målene.

Lisbeth Dau har vært en av drivkreftene bak Rosendahl Design Groups B Corp-sertifisering, som forplikter selskapet til å oppfylle en rekke høye standarder for åpenhet, ansvarlighet og sosial og miljømessig ytelse. Målet er å føre danske designtradisjoner ansvarlig inn i fremtiden.

Lisbeth Dau var tidligere finansdirektør i Day Birger et Mikkelsen, Løgismose Meyers A/S, Fazer og Dyrberg/Kern og har også styreverv i Dymak A/S og Peter Justesen A/S.

Kaja Wiegand Møller: Kaja Wiegand Møller er i dag nestleder i styret i Fredericia Furniture A/S, et familieeid selskap, hvor hun har vært administrerende direktør i en årrekke. Kaja Wiegand Møller er også styreleder i Garde Hvalsø A/S og styret i GH F

Relatert innhold

16.07.2024Designbase.no

Ekspert: Få kontroll over IT-systemet ditt før ferien og unngå svindel

12.07.2024Designbase.no

Økning i konkurser i juni

27.06.2024F&H Group AS

Sponseret

KOM I JULESTEMNING MED HOPTIMIST

25.06.2024Designbase.no

København er en designmetropol

25.06.2024Designbase.no

Kjente og nye merkevarer hos Nordstil

25.06.2024Designbase.no

Marva Griffin Wilshire tildelt æresdoktorgrad

25.06.2024Designbase.no

Vi er en produktutviklingsavdeling og innkjøpspartner

24.06.2024Designbase.no

Kreative prosesser i sentrum av Helsinki Design Week 2024

Events

Se alt

Hold deg oppdatert med designbase.no

Få gratis innsikt i de nyeste produktene, trendene og tendensene, spennende intervjuer, temaer og spennende arrangementer.

Copyright 2023