Kjenn til den nordiske matsjekklisten

Som en del av egenkontrollen må bedrifter kunne dokumentere at matvarekontaktmaterialet er i samsvar med reglene

Foto: Brooke Lark on Unsplash

Som en del av egenkontrollen må bedrifter kunne dokumentere at matvarekontaktmaterialet er i samsvar med reglene. Dokumentasjonen kan inneholde både samsvarserklæringer og bakgrunnsdokumentasjon. Den nordiske sjekklisten inneholder maler med sjekkpunkter for minimumskrav til innhold i en samsvarserklæring for alle materialtyper.

Samsvarserklæringer:
I Danmark må alt matvarekontaktmateriale (FKM) være ledsaget av en samsvarserklæring i forsyningskjeden fra produsenten av utgangsmaterialer til siste ledd før detaljhandelsleddet, for eksempel matprodusenten eller den ferdige FKM. Samsvarserklæringer for keramikk skal imidlertid følge produktet til og med detaljhandelsnivå.

Samsvarserklæringen skal dokumentere at materialet er i samsvar med regelverket, og beskrive begrensninger i bruken av materialet, for eksempel hvilke matvarer materialet kan brukes til og ved hvilke temperaturer.

Bakgrunnsdokumentasjon

Samsvarserklæringen kan betraktes som et sammendrag av den fullstendige dokumentasjonen for samsvar med lovgivningen. Denne komplette dokumentasjonen kalles bakgrunnsdokumentasjon og den består av alle detaljer som f.eks testresultater, informasjon om anvendte analysemetoder og deteksjonsgrenser for analysen.

Bakgrunnsdokumentasjonen trenger ikke følge FKM, men skal gjøres tilgjengelig på forespørsel fra myndighetene. Den brukes ofte av FKM-bedrifter for deres konkrete vurdering av FKM.

Den nordiske sjekklisten

Den nordiske sjekklisten inneholder ulike maler for å veilede FKM-bedrifter ved utarbeidelse av samsvarserklæringer. Malene for de ulike typene FKM-bedrifter inneholder sjekkpunkter for minimumskrav til innhold i en samsvarserklæring for alle materialtyper. Det gis også eksempler på bakgrunnsdokumentasjon for de enkelte sjekkpunktene.

Hver lenke kan bruke malene til å sjekke samsvarserklæringen som de har mottatt fra sin leverandør og til å utarbeide nye samsvarserklæringer for sine kunder.

I tillegg til de generelle kravene beskriver den nordiske sjekklisten krav til følgende 7 typer FKM-bedrifter:

  • Produsenter og importører: Kjemiske stoffer og andre råvarer.
  • Produsenter og importører: Mellomprodukter (halvfabrikata) som trykksverte, overflatebelegg, plastgranulat og 'master batcher'.
  • Produsenter og importører: Ferdig FKM.
  • Grossister av ferdig FKM innenfor EU.
  • Produsenter og importører av matvarer (grossister).
  • Forhandlere (mat og ferdig FKM).

Sjekklistene brukes også av Fødevarestyrelsen ved tilsyn med FKM-bedrifter og skal bidra til en enhetlig kontroll av samsvarserklæringer og bakgrunnsdokumentasjon.

Sporbarhet av materialer i kontakt med mat

Sporbarhet er et av sjekkpunktene i malene for utarbeidelse av samsvarserklæringer, da FKM skal kunne spores gjennom hele leverandørkjeden.

Forskrift 1935/2004 om materialer og gjenstander beregnet på kontakt med næringsmidler fastsetter regler om sporbarhet i artikkel 17.

Artikkel 17 dekker alt matvarekontaktmateriale, for eksempel emballasje, produksjonsutstyr og råvarer for fremstilling av matkontaktmaterialer.

Relatert innhold

22.04.2024Designbase.no

Keramisk popkultur

18.04.2024Designbase.no

Rosendahl Design Group oppnår B Corp-sertifisering

16.04.2024Designbase.no

Hamonoya er en ny distributør for Patisse

15.04.2024F&H Group AS

Sponseret

Gode 79NORD-nyheter fra Morsø

11.04.2024F&H Group AS

Sponseret

Essensen av kvalitet fra HOLM

10.04.2024Witt A/S

Sponseret

Brygg kaffe som de profesjonelle baristaene

01.04.2024Brix Design A/S

Sponseret

La våren innby til skalldyrfest.

25.03.2024Witt A/S

Sponseret

Glad i bobler? Lag dem selv – i alt!

Events

Se alt

Hold deg oppdatert med designbase.no

Få gratis innsikt i de nyeste produktene, trendene og tendensene, spennende intervjuer, temaer og spennende arrangementer.

Copyright 2023